"Akcie"

Gramofón, chlapec, povedala by som, že mal asi šestnás? bez náhlenia spúš?a plat?u. Pološansónová skladba a pár tane?níkov, otvorili tento dlhý no prekrásny ve?er.

Netradi?ným úvodom sa celá sála preniesla o sto rokov naspä?. Do ?asu, kedy vznikol prvý skautský oddiel na Slovensku. Storo?nica bola, lajtmotívom celého ve?era. Po?as štyroch vstupov sme sa preniesli v ?ase a vychutnávali sme si špeciality doby “handrid jírs egou”. Krátky nemý film Bustera Keatona, ?o je ve?mi dôležité – prudko zamilovaný, trochu postr?il kreatívne, rovnako – prudko zamilované páry, ktoré sa s nami podelili o štipku svojej lásky, jej nemým vyznaním. Musím pochváli? týchto osem odvážnych ochotníckych hercov- nie je ?ahké zabáva? obecenstvo bez slov. V ?alších dvoch vstupoch sme vymenili tanec svojvo?ný, za tanec nacvi?ený. V prvom sa nám predviedla tane?ná skupina – Active 8 a v druhom sme tancovali všetci. Štvorylku! Neslýchané! Tento tanec by sa mal nau?i? každý! Navrhujem na po?es? tej Stovky, niekde ju spolo?ne zatancova?. Ke? odbila polnoc, boli sme pripravený zav?ši? ve?er ve?kolepo. Za sprievodu vybuchujúci konfiet sme otvorili šampanské a zaspievali si sto ?a?, nech môžeme aj dvestovku oslavova? v rovnako ve?kom štýle. A potom prišla tá kreatívna ?as?. Každý pustil uzdu svojej fantázii a predvádzal tane?né kroky, aké uvážil sa vhodné. Až do bieleho rána.

Martin Soká? – Pštros