Po storo?nicovom hrn?eku, nálepkách, buttonoch a náramkoch si vám dovo?ujeme predstavi? pero s motívom “100 rokov skautingu na Slovensku”. Storo?nica je tu len raz a aj toto pero vám bude tento, pre skauting významný rok, ešte dlho pripomína?.

Predstavujeme pero “100 rokov skautingu na Slovenku“, ktoré máme pre vás pripravené, a ktoré sa na vás už teší. Dosta? sa k nemu bude úplne jednoduché a to už v tejto chvíli prostredníctvom e-shopu Ve?kej storo?nicovej hry. Zatia? je pre všetkých hrá?ov pripravených 50 kusov, dohromady však bude v ponuke rovných 100 kusov.