Po?te 5-d?ový zážitkový kurz, ktorý zmení váš poh?ad na program a vás samotných!

Dátum: 28.8 – 1.9.2013
Za ko?ko? 20 EUR
Pre koho? 14 – 18 ro?ných
Do kedy sa prihlási?? 30.6.2013

Kontaktná osoba: Martin Cerovský – rt.otan@gmail.com
Organizátor: 21.zbor Kor?ín Zvolenská Slatina
Stránka: www.otan.webnode.sk

“OTAN ponúka nový poh?ad na program. U?í a najmä motivuje k ?innosti. Vrelo odporú?am všetkým radcom, ktorí potrebujú nakopnú?!” – Vuel 88.zbor Trnava (ú?astník OTAN-u 2008 a 2009)

Loading map...

Loading