Pri príležitosti osláv 100 rokov skautingu ?a 31. zbor Irmy Ševcechovej srde?ne pozýva na tretí ro?ník skautskej hry s názvom Zvedavka obecná.

Ak sa chcete zabavi?, ?i nie?o vyhra?, alebo sa len dozvedie? nie??o o Tren?ianskej Teplej popritom ako zažjete dobrodružstvo s kamarátmi, tak táto akcia je presne pre Vás.

Mestská hra je ur?ená pre v?ielky a v??atá.

Kde: V skautskom dome v Tren?ianskej Teplej – Krížová 3
Kedy: 18. 5. 2013 so za?iatkom o 10:00 a koncom medzi 14:00 a 15:00
Cena: Zápisné do hry je 2€ (v cene je zahrnuté ob?erstvenie, vecné ceny a pamätný list)
Kontakt: jakub.radar@gmail.com / 0915 405 651 – Radar

Ak máš záujem a chceš sa so svojou družinou prihlási?, tak neváhaj a pošli e-mail najneskôr do 30. 4. 2013 na jakub.radar@gmail.com, kde uve? ?islo zboru a po?et zú?astnených.